top of page

EQUAL PAY POLICY

                                                      Jafnréttisáætlun og jafnlaunastefna

                                                                           2021 – 2024

 

Inngangur

Jafnréttisáætlun Kælismiðjunnar Frost ehf. byggir á lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Áætlunin, sem einnig inniheldur jafnlaunastefnu fyrirtækisins, var samþykkt af stjórn fyrirtækisins 2.11.2021 og skal endurskoðuð á þriggja ára fresti sbr. 5. gr. laganna. Áætlunin tekur gildi þegar Jafnréttisstofa hefur samþykkt hana og er aðgengileg á heimasíðu Kælismiðjunnar Frost ehf.

 

Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna Kælismiðjunnar Frost ehf. kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja konum og körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir fólk óháð kyni. Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismun (6. gr. laga nr. 150/2020).

Kælismiðjan Frost ehf. framfylgir jafnlaunastefnu sinni með eftirfarandi aðgerðum:

  • Innleiðir og viðheldur jafnlaunastjórnunarkerfi í samræmi við kröfur staðalsins íST 85.

  • Öðlast jafnlaunavottun í samræmi við 7. gr.  laga nr. 150/2020.

  • Framkvæmir árlega launagreiningu og kynnir niðurstöðurnar fyrir starfsfólki.

  • Bregst við með úrbótum og eftirliti ef kröfur staðalsins eru ekki uppfylltar.

  • Árlegri rýni stjórnenda þar sem jafnlaunamarkmið eru sett fram.

bottom of page